Ansvarlige indehavere efter tysk lov:

Fam. Scheler
Elisabeth-Sophien-Koog 3
25845 Nordstrand
Telefon: +49 (0) 4842-353
Fax: +49 (0) 4842-9001179
E-mail: info@pharisaeerhof.de

Tysk moms nummer: 17 12470315
Logo ZPW

Virksomhedsdesign & web-udvikling

Dipl. Ing. Ulrike Kurz
www.ulrikekurz.de

Realisering og programmering

Andreas Zimmermann
www.mediamar.de

Koncept, kommunikation & marketing

Cordes und Rieger
www.cordes-rieger.de

[accordion title=”>>> Ansvar for indhold” ] Indholdet på denne hjemmeside er skabt med stor omhu. Vi kan dog ikke tage noget ansvar for indholdets rigtighed, fuldstændighed og aktualitet. Som tjenesteudbyder er vi efter gældende tysk lov ansvarlige for eget indhold på hjemmesiden. Men ligeledes ifølge tysk lov er vi ikke som tjenesteudbyder forpligtet til at overvåge transmitterede og lagrede oplysninger i links fra 3. part eller til at undersøge forhold, der kunne indikere ulovlig aktivitet. Vores forpligtelse til at fjerne eller blokere for anvendelse af oplysninger i henhold til den generelle lovgivning er dog uberørt af ovenstående forbehold. Dette ansvar indtræder dog først i det øjeblik, vi får kendskab til en specifik overtrædelse. Efter konstatering og anmeldelse af sådanne overtrædelser vil vi med det samme fjerne indholdet fra hjemmesiden.

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.[/accordion] [accordion title=”>>> Ansvar for links” ] Hjemmesiden indeholder links til eksterne 3. parts websites, som vi ikke har kontrol for eller adgang til. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for indholdet på disse hjemmesider. De respektive udbydere eller operatører af ekstern sider er altid og alene ansvarlig for indholdet på disse websites. Evt. hjemmesider, som denne hjemmeside linker til, blev kontrolleret for evt. overtrædelser af gældende love og bestemmelser på tidspunktet for etablering af linket. På det tidspunkt blev der ikke fundet noget ulovligt indhold. En permanent kontrol af indholdet på de sider, hvortil denne hjemmeside linker, er ikke mulig uden konkrete beviser for en evt. overtrædelse af gældende love. Ved evt. fund af overtrædelser vil disse blive anmeldt til myndighederne med det samme, og derefter straks blive fjernet fra denne hjemmeside.
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.[/accordion] [accordion title=”>>> Ophavsrettigheder” ] Alt indhold i form af tekst, billeder og grafik, udarbejdet til denne hjemmeside, er fuldstændigt omfattet af gældende tysk lovgivning om ophavsret. Kopiering, mangfoldiggørelse, bearbejdning, distribution og enhver form for anden udnyttelse udenfor rammerne af ophavsretten kræver skriftligt samtykke fra hjemmesidens ejer, skaber eller tekstforfatter. Downloads og kopiering af hele eller dele af hjemmesiden er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. For så vidt angår indhold, der ikke er skabt specifikt til hjemmesiden, er 3. part beskyttet af den til enhver tid gældende ophavsret. Skulle man på hjemmesiden opleve krænkelser af ophavsretten, bedes man øjeblikkeligt kontakte os. Ved evt. overtrædelser af ophavsretten til det krænkende indhold straks blive fjernet fra hjemmesiden.
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.[/accordion] [accordion title=”>>> Beskyttelse af persondata” ] Det er normalt muligt at anvende vores hjemmeside uden at afgive personlige oplysninger. Så vidt det er muligt, sker al brug af personlige data (f.eks. navn, adresse eller e-mail-adresse) på brugerens frivillige og personlige ansvar. Ingen afgivne data vil uden brugerens udtrykkelige samtykke blive videregivet til 3. part.
Vi gør opmærksom på, at transmission af data via internettet (f.eks. når der kommunikeres via e-mail) kan have sikkerhedsmæssige brister. En komplet beskyttelse af data mod adgang fra tredjemand er ikke mulig.
3. parts evt. brug af kontakt data til fremsendelse af uopfordrede reklamer og informationsmateriale er udtrykkeligt ikke tilladt. Skulle dette forekomme, f.eks. ved fremsendelse af uopfordret salgsmateriale, spam-mails og lignende, forbeholder indehaveren af denne hjemmeside sig retten til at tage de nødvendige retslige skridt til at imødegå brugen.
Kilde: eRecht24 portalens oplysninger om internet-jura v. advokat Sören Siebert.[/accordion]